Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm thấy 220 việc làm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Vân Đình, Ứng Hòa, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình, Quản Lý Lớp Học Anh Ngữ Ocean Edu Vân Đình
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 18/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Vân Đình, Ứng Hòa, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình, Quản Lý Lớp Học Anh Ngữ Ocean Edu Vân Đình
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 18/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Vân Đình, Ứng Hòa, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Vân Đình
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 18/06/2024
 • Nơi làm việc: Thái Bình
 • Kỹ năng: Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ khách hàng, Tư Vấn, Chuyên Viên Tư Vấn Ocean Edu Đông Hưng
 • Số lượng tuyển: 3
 • Ngày đăng: 17/06/2024
 • Nơi làm việc: Bắc Giang
 • Kỹ năng: Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ khách hàng, Tư Vấn
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 17/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ khách hàng, Tư Vấn, Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Ngày đăng: 13/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Quản Lý Lớp Học Ocean Edu Linh Đàm, Quản Lý Lớp Học Ocean Edu Linh Đàm, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Linh Đàm
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Linh Đàm, Hoàng Mai
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Ngọc Hồi, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Ngọc Hồi, Trợ Giảng Tiếng Anh Full time Ocean Edu Ngọc Hồi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Ngọc Hồi, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Ngọc Hồi, Trợ Giảng Tiếng Anh Full time Ocean Edu Ngọc Hồi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Ngọc Hồi, Thanh Trì
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Thanh Hóa
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Nam Định
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Giao Thủy, Giáo Viên Chủ Nhiệm Ocean Edu Hải Hậu
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Nam Định
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Giao Thủy
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
 • Nơi làm việc: Nam Định
 • Kỹ năng: Tiếng Anh, Trợ Giảng, Quản Lý Lớp Học, Giáo Viên Chủ Nhiệm, Trợ Giáng Tiếng Anh, Xuân Trường, Trợ Giang Tiếng Anh Fulltime Ocean Edu Xuân Trường, Trợ Giang Tiếng Anh Fulltime Ocean Edu Xuân Trường
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/06/2024
Gia nhập cùng Ocean Edu

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.