Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Trưởng Chi nhánh Bắc Giang
Bắc Ninh
15/07/2017
2 [OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Đào tạo Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
3 [OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển sinh Hà Nội
Lào Cai
Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
4 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
5 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
6 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
7 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang
Bắc Ninh
11/07/2017
8 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang
Bắc Ninh
07/07/2017
9 [OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển sinh Lào Cai
Bắc Giang
Bắc Ninh
07/07/2017
10 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
11 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
12 [OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Đào tạo Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
13 [OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Chuyên viên Đào tạo Hà Nội
Bắc Ninh
03/07/2017
14 [OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội
Bắc Ninh
03/07/2017
15 [OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
16 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Chuyên viên Đào tạo Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
17 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Bắc Giang
Bắc Ninh
03/07/2017
18 [OCEAN EDU - Bắc Ninh] Giám Đốc trung tâm Anh ngữ Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
01/07/2017
19 [OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển sinh Hà Nội
Lào Cai
Bắc Giang
Bắc Ninh
01/07/2017
20 [ HÀ NỘI ] Marketing Executive Hà Nội
Hòa Bình
Lào Cai
Ninh Bình
Hải Phòng
...
29/05/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.